Historie

Slavnosti vznikly r. 1992 v souvislosti se záměrem obnovit v Nepomuku pivovar, který byl ale úspěšně realizován až po více než čtvrt století – na sklonku loňského roku byl v prostorách někdejšího Turkova pivovaru otevřen minipivovar Zlatá Kráva. 

Nepomucké pivní slavnosti byly nejprve pořádány Městem Nepomuk. Tato z počátku hojně navštěvovaná akce byla jakousi dechovkovou / country zábavou s relativně pestrou nabídkou tradičního českého nápoje.

Postupem let ovšem degradovala, snižoval se počet zúčastněných pivovarů i návštěvníků, až se jejího pořádání chopila v roce 2003 fa. DAOS s.r.o. Nový pořadatel chtěl změnit tuto akci na mainstreamový hudební festival pod záštitou Plzeňských pivovarů a.s. Tento koncept se ukázal bohužel nepříliš nosným. Vysoké vstupné i orientace na jediný pivovar se staly terčem kritiky ze strany veřejnosti. Počet návštěvníků po prvotním mírném nárůstu opět klesal. Když v roce 2007 skončila podpora akce ze strukturálních fondů, přestal tehdejší pořadatel mít o její pokračovaní v dalších letech zájem. MÚ Nepomuk také neprojevil snahu začít tuto tradiční akci opět pořádat a tak se zorganizování šestnáctého ročníku ujalo občanské sdružení Nepal (dnes Nepal, z.s.). Přes výše uvedenou kritiku je třeba zdůraznit, že Nepomucké pivní slavnosti se staly pro naprostou většinu místních i přespolních jednou z nejdůležitějších společenských akcí, získaly status jisté tradice. To byl také hlavní důvod, který vedl současné pořadatele k rozhodnutí převzít štafetu.
Koncept, který již dvanáct let stojí za postupným rozvojem a stále větší popularitou Nepomucký pivních slavnosti je poněkud jiný než oba přístupy v prvních patnácti letech dějin akce. Dlouhodobým záměrem pořadatelů je vytvořit z Nepomuckých pivních slavností celostátní přehlídku tradičního řemesla, na které může být zvláště náš region po právu hrdý – pivovarnictví. Kvalitní pivo je dnes stále více spojováno s malými a středními pivovary a proto je akce orientována především na ně, ať již jsou z Čech či blízkého zahraničí. Dnes již můžeme tvrdit, že toto zaměření nese své plody, protože počet zúčastněných značek se značně rozšířil, od cca 15 v r. 2008 na stabilních 30-40 v posledních letech. Součástí akce je i anketa o nejlepší pivo, což vytváří další motivaci k účasti.
Hudební složku akce je postavena také na lokálních zdrojích a neprofesionální tvorbě. Místo televizních hvězd vystupují na pódiu regionální kapely hrající pestrou směs jdoucí napříč styly, od dechovky přes folk až po moderní odnože tvrdého rocku.
Dále je rozšířen záběr festivalu o prezentaci tradiční gastronomie. Nejen opečená klobása, ale i maso a sýry přímo z udírny, výrobky místního řezníka, živáňská pečeně, steaky z ekofarmy z vedlejší vesnice, tradiční koláčky atd.

Díky snížení nákladů na vystupující, spoluppořadatelství města a současně podpoře od místních podnikatelských subjektů bylo možné zrušit vstupné. Reakce veřejnosti, napříč všemi věkovými i jinými kategoriemi, byly maximálně pozitivní. Stoupající trend vykazuje tedy i návštěvnost. Minulý rok na Nepomucké pivní slavnosti zavítalo cca 3.000 návštěvníků. Tolik malé ohlédnutí za historií.